ניקוי רעשים מהקלטות

ניסיון בעבודה עם חוקרים, בתי משפט, תמלילנים ועוד..

טכניקות מיוחדות להבלטת מידע חשוב מתוך הקלטות לא איכותיות.

העבודה נעשית ע״פ דקת אודיו.

לפרטים נוספים, שאלות והבהרות אנא 

טכניקות ניקוי רעשים מתקדמות

המרת קלטות למדיה דיגיטלית

הבלטת דיבור ושיפור העוצמה

עריכה דיגיטלית וחלוקה לרצועות